Maria Montessori

 

„Pozwól mi zrobić to samemu”
Maria Montessori

„To travel hopefully is a better thing than to arrive – o procesie samym w sobie, a nie ważności osiągnięcia celu. Maria Montessori wysnuła ten wniosek obserwując pięcioletnią dziewczynkę, układającą powoli i kolejno karty z numerami 1-100. Pomyślała, że potrzebuje ona pomocy i pokazała jak ułożyć 100, dziecko grzecznie posłuchało, po czym zapytało czy może jednak robić to po swojemu….
Tak narodziła się misja Żłobka Montessori „Bose stópki”.

DEKALOG MARII MONTESSORI

Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.

1. Zawsze traktuj dziecko z szacunkiem i miłością, obdarzaj go tym, co masz najlepsze i wszystkim najlepszym, czym dysponujesz.

2. Zawsze mów pozytywnie o dziecku przy nim, a także podczas jego nieobecności.

3. Koncentruj się na wzmacnianiu i pomocy w rozwijaniu tego, co jest dobre w dziecku, wtedy coraz mniej miejsca będzie pozostawało na zło.

4. Bądź aktywny w przygotowaniu otoczenia. Niezwykle dokładnie, starannie i stale dbaj o nie. Pomóż dziecku ustalić właściwe, konstruktywne relacje ze wszystkim, co go otacza. Pokaż miejsca gdzie znajdują się pomoce do rozwoju dziecka i fachowo objaśnij jak się nimi właściwie posługiwać.

5. Bądź gotowy do pomocy, gdy dziecko tego potrzebuje, zawsze słuchaj i odpowiadaj, gdy zwraca się do ciebie.

6. Szanuj dziecko, które popełnia błędy i może je samodzielnie wcześniej lub później skorygować. Reaguj natychmiast i zdecydowanie, kiedy zachowanie dziecka naraża je samo lub otoczenie na niebezpieczeństwo.

7. Szanuj dziecko, które odpoczywa lub obserwuje innych, którzy pracują lub zastanawia się, co zrobiło albo, co zrobi. Nie wołaj go i nie zmuszaj do innej aktywności.

8. Pomóż w znalezieniu zajęcia tym, którzy nie radzą sobie z tym.

9. Dotykaj dziecko tylko wtedy, gdy na to pozwoli.

10. Bądź wytrwały w powtarzaniu prezentacji dla dziecka, które wcześniej tego odmówiło. W ciszy i z powściągliwością, używając łagodnych słów, pomagaj dziecku w zdobywaniu umiejętności, których jeszcze nie posiada i w pokonywaniu niedoskonałości.