o nas

ZGrana Rodzna rabat

Drodzy Rodzice,

W „Bosych Stópkach” nie uczymy dzieci samodzielności, po prostu pozwalamy im rozwijać się samodzielnie. To podstawowa zasada metody Montessori, którą od wielu lat jestem zafascynowana.

Po raz pierwszy zetknęłam się z tą metodą w praktyce pracując w Żłobku Montessori „Magic Roundabout” w Irlandii. Opiekowałam sie i uczyłam dzieci w różnych grupach wiekowych. Było to bardzo bogate doświadczenie życiowe. Pedagogiczne wykształcenie uzupełniłam Studiami: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Praca dyplomowa, jako jedna z pierwszych na Uniwersytecie Zielonogórskim dotyczyła wykorzystania metody Marii Montessori w pracy z najmłodszymi dziećmi. Jednocześnie uczyłam  języka angielskiego dzieci w wieku 2-6 lat metodą opierającą się na założeniach pedagogiki Montessori.


Moim marzeniem od wielu lat było stworzenie w Zielonej Górze odpowiedniego miejsca dla najmłodszych dzieci, w którym zapewnia się nie tylko opiekę, ale również przestrzeń i zajęcia pozwalające wykorzystać indywidualny potencjał dziecka.

Jestem mamą 4-letniego Witka i 2 letniego Antosia. Narodziny synów jeszcze bardziej utwierdziły mnie w realizacji tego marzenia, zaś macierzyństwo, jak każdą kobietę, zmieniło nieodwracalnie: nauczyło słuchania, empatii oraz odpowiedzialności na bardzo wysokim poziomie świadomości i wrażliwości.

 Jako wykwalifikowany i doświadczony pedagog, a szczególnie jako matka, mam głębokie przekonanie, że Żłobek Montessori „Bose Stópki”, to miejsce, w którym każde dziecko ma możliwość swobodnego poznawania świata w dobrze zaprojektowanym do tego celu wnętrzu, przy pomocy wykwalifikowanych opiekunów.

Wierzę, że w Żłobku Bose Stópki przekazujemy Państwa dziecku wszystkie nasze talenty, umiejętności i doświadczenia z pełnym zaangażowaniem.
Zapraszam!


Żłobek Montessori „Bose Stópki”