ŚWIAT MONTESSORI

  „Porządek w otoczeniu – porządek w sercu. Porządek i wolność to są dwie strony tego samego medalu”
Maria Montessori

POMOCE MONTESSORI = MATERIAŁ ROZWOJOWY

Materiał rozwojowy to jeden z elementów otoczenia. Bez oryginalnego zestawu podstawowych pomocy Montessori metoda nie może być zastosowana.

Atrakcyjny wygląd i precyzja wykonania. Każdy element materiału montessoriańskiego wykonany jest w sposób dokładny i precyzyjny. Całość jest pomalowana. Kolory nie są przypadkowe. Materiały te są trwałe i naturalne.
Konstrukcja umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów. Jedną z podstawowych zasad metody Montessori jest wdrażanie dziecka do samodzielności. Materiał, daje mu możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanej czynności i zlokalizowania popełnionych błędów. Dzięki temu dziecko ma możliwość czerpania radości z samodzielnie wykonanego zadania, nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.
Materiał występuje w pojedynczych egzemplarzach, co uczy dziecko respektowania potrzeb innych, cierpliwości, ustępowania koleżankom i kolegom.

Materiał do ćwiczeń z życia praktycznego.
Zajęcia tymi pomocami ćwiczą i służą koordynacji ruchów dziecka, usprawnieniu jego motoryki, zdolności manualnych oraz opanowaniu konkretnych umiejętności, które dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym. Dzieci mogą używać oryginalnych przedmiotów, zwykle zarezerwowanych tylko dla dorosłych, są więc bardzo dumne mogąc zaprezentować nowe umiejętności pomagając w pracach domowych.
Materiał do kształcenie zmysłów – pomoce sensoryczne.
Materiał ten wprowadza dziecko w świat wymiarów, powierzchni i brył oraz zasad serii i porządku. Uczy rozróżniania odcieni barw, smaków, zapachów, dźwięków, a więc kształci poszczególne zmysły. Doświadczenia w pracy z tym materiałem przygotowują do myślenia abstrakcyjnego, w którym ważne jest porównywanie, różnicowanie, szeregowanie, porządkowanie.
Materiał językowy.
Materiał matematyczny.
Materiał kosmiczny (biologii, geografii, astronomii, historii i innych dziedzin wiedzy).