Metoda i otoczenie

„Stosunek dziecka i dorosłego do otoczenia różnią się. Dziecko chłonie swoje otoczenie: rzeczy, które widzi nie zostają tylko zapamiętane, stają się częścią jego duszy. Cały świat, który go otacza, wszystko to co w nim widzi czy słyszy, staje się jego częścią.”

Maria Montessori

W kilku słowach czym jest metoda Montessori, czyli jej GŁÓWNE CELE:

 • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły, budowanie pozytywnego obrazu własnej wartości;
 • wypracowanie zamiłowania do porządku i wewnętrznej motywacji do pracy;
 • nauka samodyscypliny;
 • nabycie umiejętności pracy indywidualnej i zbiorowej, umiejętność współpracy;
 • osiągnięcie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem;
 • uniezależnienie się od nagrody zewnętrznej;
 • formowanie postaw wzajemnej pomocy, bez rywalizacji;
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i talentów;
 • nauka szacunku do drugiego człowieka.

Założenia pedagogiki Marii Montessori

 • uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność;
 • samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy;
 • koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu zadań;
 • cisza: nauka współpracy w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 • porządek: zdobycie przez dzieci umiejętności przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu;
 • zróżnicowane wiekowo grupy: sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;
 • obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem;
 •  indywidualny tok rozwoju każdego dziecka.

Otoczenie

Otoczenie w klasie Montessori przygotowane jest tak, by odpowiadało potrzebom i możliwością małego dziecka. Sale są duże i dobrze oświetlone. Otoczenie dostosowane jest do wzrostu dzieci (niskie pułki – tak by cały materiał był dostępny dla dziecka), małe stoły z jednym lub dwoma krzesełkami (przystosowane do pracy indywidualnej).

Otoczenie jest rzeczywiste i naturalne. Dzieci przyjmują świat takim jaki zostanie im przedstawiony. Dzieci otacza się pięknymi i naturalnymi materiałami. Wszystko to, co nie jest konieczne dla ich rozwoju może jedynie stać się jego przeszkodą.

Materiał, który znajduje się w klasie i z którym pracują dzieci musi posiadać:

 • punkt zainteresowania,
 • kontrolę błędu,
 • izolację trudności
 • służy do rozwoju konkretnej umiejętności

Pomoce, które znajdują się w klasie podzielone są na pięć działów:

 • Życie codzienne
 • Sensoryka
 • Kultura
 • Matematyka
 • Język

Kontakt

Żłobek i Przedszkole Montessori „Bose Stópki”
ul. Wojska Polskiego 88b
65-762 Zielona Góra

Dyrektor - zapisy      537 105 520
Żłobek                      781 628 667
Przedszkole             790 628 667

zlobek@bosestopki.pl

Formularz kontaktowy

12 + 14 =

Gdzie jesteśmy