Rekrutacja

l

Krok 1

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do Żłobka / Przedszkola i przesłanie go na nasz adres mailowy zlobek@bosestopki.pl.
Pliki do pobrania

Krok 2

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia Rozmowy Rodziców z Dyrektorem Placówki oraz oprowadzenia po Żłobku / Przedszkolu.

i

Krok 3

Następnie zwrócimy się do Państwa o dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów, podpisanie umowy o opiekę oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

d

Krok 4

Otrzymają Państwo informację na temat indywidualnego planu adaptacji dziecka w placówce.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Żłobek i Przedszkole Monetssori „Bose Stópki” ul. Wojska Polskiego 88b, 65-762 Zielona Góra.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Kontakt

Żłobek i Przedszkole Montessori „Bose Stópki”
ul. Wojska Polskiego 88b
65-762 Zielona Góra

Dyrektor - zapisy      537 105 520
Żłobek                      781 628 667
Przedszkole             790 628 667

zlobek@bosestopki.pl

Formularz kontaktowy

12 + 3 =

Gdzie jesteśmy