Przedszkole

„Pomóż mi to zrobić samodzielnie”

Maria Montessori

}
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
od  godz. 7:00 do godz. 17:00
Szacunek, obserwacja i wsłuchiwanie się w potrzeby dzieci, pozytywne wzmocnienia, pomoc, miłość to hasła przewodnie naszej przestrzeni dla dzieci w przedszkolu Montessori.

Program edukacyjny w Przedszkolu

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN i zawiera się w pomocach rozwojowych. Przedszkole realizuje program poprzez pracę z materiałem rozwojowym, w czasie montessoriańskiej pracy własnej oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się od momentu przyjścia dziecka do przedszkole i trwa nieprzerwanie przez 2,5 – 3 godzin. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia i zaspokajać różnorodne potrzeby poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia – czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Nauczyciel jest łącznikiem i tłumaczem skomplikowanego świata. Odpowiada na potrzeby dziecka, dając mu lekcję, gdy jest ono gotowe rozwinąć w sobie daną umiejętność. Pozwala dziecku dokonywać wyborów i powtarzać pracę w celu doskonalenia umiejętności oraz rozwijania koncentracji uwagi.  Pracę nauczyciela wspomagają specjaliści – logopeda i psycholog.

Montessoriański materiał tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Jest on podzielony na pięć grup:

 • Materiał do ćwiczeń praktycznego życia,
 • Materiał sensoryczny
 • Materiał do edukacji Matematycznej
 • Materiał do edukacji językowej
 • Pomoce z działu kultury

Plan dnia

7.00 –  8.30      Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola,

8.00 – 11.00     Praca własna ( w trakcie śniadanie 8:00 – 9:00)

11.00 – 11.20     Spotkanie w kręgu

11:20 – 12:20     Zupa

12.20 – 12.45     Wyjście na dwór

12.45 – 14.00     Odpoczynek

14.00 – 14.30    II danie

14.30 – 17.00    Praca własna, oczekiwanie na rodziców (w trakcie podwieczorek 15:30 – 16:00)

Oferta

 • Codzienne indywidualne zajęcia z materiałami i pomocami podzielonymi na pięć działów: życie codzienne, sensoryki, kultura, matematyka, język
 • Codzienne grupowe zajęcia w kręgu
 • Lekcje języka angielskiego metodą immersji (dzieci uczą się języka poprzez rozmowę, zabawę i naukę z nauczycielem jedynie w języku angielskim)
 • Zajęcie rytmiczne (Etiuda)
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcie jogi
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia sportowe (Przedszkoliada – Drużyna Kangura)
 •  
 • Przedstawienia teatralne (Teatr Blaszany Bębenek, Pinokio, aktorzy Teatru Lubuskiego, Teatr Lalkowy „Złota Kaczka”)
 • Koncerty z cyklu „W Krainie Pani Muzyki” (Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz”)
 • Wycieczki
 • Świętowanie urodzin dzieci

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Dorosły w relacji z dzieckiem powinien przejąć rolę doradcy i pomocnika. Do najważniejszych zadań rodziców i wychowawców należy: bezwarunkowe uznawanie godności dziecka i wiara w jego własne zdolności rozwojowe. Wymaga to od dorosłego wiele cierpliwości oraz konieczność utrwalania umiejętności zdobytych przez dziecko w przedszkolu. Dlatego niezwykle ważnej jest by rodzice i placówka ze sobą współpracowali i wykorzystywali te same metody w realizacji celów.

Do placówki nie są przyjmowane jedynie dzieci lecz całe rodziny. Rodzice jako część społeczności Przedszkola zapraszani są do dzielenia się z dziećmi swoimi zawodami, pasjami i zainteresowaniami. Rodzice dzieci angażują się także poprzez przynoszenie do przedszkola kwiatów do układania przez dzieci bukietów oraz owoców i warzyw do nauki posługiwania się narzędziami kuchennymi i przygotowywania samodzielnie posiłków. Aktywnie uczestniczą w świętowaniu urodzin spotykając się z dziećmi na kręgu i opowiadają o ważnych momentach w życiu ich dzieci, a także angażują się w organizację przedstawień teatralnych.

W przedszkolu organizowane są cykliczne spotkania i warsztaty dla rodziców

IX            Jesienny, owocowy, integracyjny PIKNIK RODZINNY
X             Pedagogika Marii Montessori
XI            Specjalista
XII          Warsztaty Bożonarodzeniowe
I/II          Pedagogika Marii Montessori
III            Pedagogika Marii Montessori
IV           Warsztaty Wielkanocne
V             Dzień Mamy i Taty
VI           Letni, owocowy PIKNIK RODZINNY

Cennik

W roku szkolnym 2021/2022 czesne wynosi 990 zł.

Opłata za wyżywienie wynosi 15 zł (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) z możliwością odliczania opłaty w takcie nieobecności dziecka, gdy zostanie ona zgłoszona dzień wcześniej do godz. 19:00.

Woda i owoce są dostępne dla dzieci w ciągu całego dnia.

Wyżywienie

Wiemy jak ważne jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u naszych dzieci. Wybieramy dla nich smaczne, pełnowartościowe posiłki, które przygotowuje i dostarcza profesjonalna firma cateringowa. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety z uwzględnieniem alergii, wskazań lekarskich oraz przekonań.

W przedszkolu posiłki serwowane są w formie bufetu. Dzieci same nakrywają do stołu, nakładają sobie porcje i sprzątają po posiłku. Jest to dla nich ogromna lekcja samodzielności.

Kontakt

Żłobek i Przedszkole Montessori „Bose Stópki”
ul. Wojska Polskiego 88b
65-762 Zielona Góra

Dyrektor - zapisy      537 105 520
Żłobek                      781 628 667
Przedszkole             790 628 667

zlobek@bosestopki.pl

Formularz kontaktowy

2 + 9 =

Gdzie jesteśmy